Успешното завършване на проект BGLD-1.004-0001-C02 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. (Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д03-15/12.06.2020 г.

На 23 април 2024 г., в сградата на „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, се проведе заключителна пресконференция, отчитаща резултатите от дейностите на проект BGLD-1.004-0001-C02 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“. Проектът е по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и е финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. (Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups). Началото му бе през 2020 г. и приключи успешно през април 2024 г. с впечатляващи резултати с бюджет от 1 316 649 евро (2 575 102,11 лв).

 

Заместник-кметът на община Костинброд – Александър Ненов откри пресконференцията, изразявайки удовлетворението си от постигнатите резултати: „Щастлив съм, че успяваме да работим съвместно и сплотено със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Благодарение на проекта, вече четири години центърът помага на деца и техните семейства. С някои от тях съм се срещал и разговарял, и се радвам, че се чувстват толкова добре тук и че успяваме да им помагаме.“

Маргарита Борисова, част от екипа на центъра, сподели: „Всяка година в България между 150 и 200 деца, на възраст от 0 до 18 г., се разболяват от рак. Лечението е тежко и може да продължи от 6 месеца до 2 години, а при някои деца – и цял живот. Спецификата на лечението води до социална изолация на децата и младежите. Шансът за постигане на пълно възстановяване е съпроводен от нуждата за полагане на адекватни и навременни грижи за предотвратяване на социалните рискове, които болестта и лечението носят.“

Вече близо четири години, единственият в България и на Балканите „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, предоставя услуги за деца, преборили рака, и за техните семейства. В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:

  1. Сформиране на екип за управление на проекта – Създаден е екип с необходимите компетенции за изпълнение на проекта.
  2. Проучване на добри практики и обмяна на опит – Посещения на рехабилитационни центрове в Норвегия и Италия за обмяна на опит.
  3. Разработване на стратегия и програми за предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ – Изготвени стратегии и методологии за работа с различни групи потребители: деца, тийнейджъри, братя и сестри, семейства, загубили дете.
  4. Обучение на персонала – Проведени въвеждащо и три надграждащи обучения на екипа.
  5. Предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ – Центърът осигурява настаняване, хранене, психологически и социални услуги на 102 семейства.
  6. Публичност и информираност – Редица публикации, поддържан уебсайт и проведени четири пресконференции, разпространени 6000 брошури.
  7. Одит на проекта – Изготвени шест междинни и два окончателни одитни доклади за осигуряване на прозрачност и ефективност.

Проектът постигна впечатляващи резултати. Разработена е методика за предоставяне на услуги на деца с онкохематологични заболявания, от която се възползваха 102 семейства. Получената обратна връзка показва почти 100% удовлетвореност от предоставяните услуги. Проектът включва обмен на опит с три лица от бенефициента и ангажира 43 души персонал.

Престоят и всички услуги в центъра са напълно безплатни за децата и техните семейства, благодарение на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. (Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups). Основното значение на проекта е в подкрепата на децата и родителите в психологически и социален аспект, с цел подобряване на качеството на живот и емоционално благополучие.

Завършването на проекта бележи значителен напредък в подкрепата на деца с онкохематологични заболявания и техните семейства в България и на Балканите. Центърът продължава да бъде основен стълб на подкрепа, осигурявайки необходимата грижа и ресурси за преодоляване на предизвикателствата, свързани с лечението на рака.

Този проект демонстрира как съвместната работа и подкрепата от различни организации и програми могат да доведат до значителни положителни промени в живота на засегнатите семейства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).