На 22 юни 2022 година в административната сграда на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, село Опицвет, се проведе третата пресконференция в изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Като част от планираните дейности по осигуряване на публичност, на 22 юни от 11.00 часа в административната сграда на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания се проведе трета пресконференция с цел  да представи  постигнатите резултати както в реализацията на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., така и в разработването, развитието  и утвърждаването на социалната услуга.

В срещата взеха участие кметът на Община Костинброд – г-н Трайко Младенов, г-н Александър Ненов –заместник- кмет, представители на Програмния оператор в лицето на дирекция „Външни европейски програми“ към Министерство на образованието и науката с ръководител г-жа Мария Василева-Вълова, на дирекция „Социално подпомагане“-Костинброд, потребители на услугата, служители от центровете за социални услуги на територията на община Костинброд, служители в Общинска администрация-Костинброд, граждани.

С кратки встъпителни думи г-жа Петя Александрова /управител на центъра/ приветства участниците в пресконференцията и предостави възможност на заместник-кмета на община Костинброд г-н Александър Ненов да даде начало на събитието. Той поздрави гостите и изказа своите благодарности към изпълнителя на проекта „Сдружение на деца с онкохематологични заболявания“.

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов отбеляза особената значимост на центъра след богатата палитра от социални услуги в общността, предназначени за лица в различни възрасти и с различни потребности.  Разработената и утвърждаваща се услуга за подпомагане на семейства и деца с онкохематологични заболявания добавя още една възможност за подпомагане на тези потребители в процеса на преодоляване на трудностите по време на лечението и при възстановителния процес.

Г-жа Петя Александрова представи постигнатите резултати по проекта и направи ретроспекция на извървения път в разработването и развитието на услугата „Възстановителния център за деца с онкохематологичнни заболявания“: подготовката и организацията на дейността в различните й направления; изграждането, развитието и систематичното и целенасочено обучение на екипа; разработването на стратегическите, програмни и аналитични документи, регламентиращи дейността.

Присъстващите бяха запознати обстойно с предоставяните на потребителите възможности като групова психотерапия, арт ателиета и артистични дейности, игри на закрито и открито или в плувния басейн, велопреходи, разходки с лодки с близкия микроязовир, трудотерапия, йога на смеха. Към утвърдените практики са добавени и допълнителни  дейности – музикотерапия, провеждане на спортни турнири. Вече традиционно в графика на дейностите са включени чествания и празнични дейности, музикални и филмови вечери.

В изпълнение на програмите за работа с потребителите е формирана и ежемесечна отворена група за родители, загубили дете.

До момента услугата е предоставена на  общо 47 семейства, 33 братя и сестри на дете със заболяване, както и групи от 22 деца в тинейджърска при 100% удовлетвореност от качеството на предоставените услуги.

Специален акцент на срещата постави вълнуващият разказ на майка на дете, лекуващо заболяване, ползвали услугите на Възстановителния център. Семейството споделя единствено и само с адмирации и благодарност преживяното по време на престоя си в центъра.

В рамките на срещата гостите посетиха изграденото помощно стопанство към Възстановителния център. На площ от  няколко декара, грижливо обработени, с автономна напоителна система и парник,  се отглеждат пресен лук, краставици, домати, пипер, тиквички, броколи и други зеленчуци. Овощните насаждения заемат немалка част от стопанството. Произведеното в стопанството се ползва директно за трапезата на потребителите на Възстановителния център.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).