надграждащо обучение

Проведено е първото от трите надграждащи обучения на персонала на възстановителния център

При спазване на изискванията по изпълнението на сключен договор за осъществяване на дейността „Обучение на персонала“ на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. На 18 февруари 2021 година се проведе първото надграждащо обучение. В предварително изготвената програма основната тема е свързана с разглеждане на вече прилаганите при предоставяне на услугата стратегия, методология и програми програми за работа с децата и техните семейства.

Водещ лектор на обучението е г-жа Надежда Милева.Основната цел на обучението е надграждане на знанията и уменията, свързани с прилагане на методологията и програмите за работа във Възстановителния център. Като допълнителна цел е поставено и формирането на умения за работа с нормативната база и приложимата документация за всеки отделен потребител на предоставяната услуга.

Съдържателно обучението включва въвеждане на участниците; обсъждане на правилата за работа в група; споделяне на очакванията и опасенията; преглед на законодателството в областта на социалните услуги и закрила на детето; управление на отделен случай: основни фази, разглеждане на документи по случай; споделяне на впечатления и мнения от процеса на работа с потребители; работа в екипа – установяване и заздравяване на взаимовръзки, документиране, отчетност, партньорство в работата. Като завършек на обучението бе проведена заключителна дискусия.

Обучението бе базирано на методи, стимулиращи висока степен на участие от страна на екипа – дискусия, „мозъчно атака“, ролеви игри, работа в малки групи, решаване на казуси. За целите на обучението участниците бяха запознати с основните правила, които регламентират процеса на предоставяне на социалната услуга, както и със специфичната документация по управление на случай. Учасстниците обсъдиха и основните насоки на функционирането на услугата – целеви групи, административен механизъм, работни методи и прочие.

Членовете на екипа на Възстановителния център се включиха активно в объсажданията по поставените теми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).