Обучение

Въвеждащо обучение на служителите на възстановителния център

В изпълнение на проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван по програма „ Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“,финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., през месец октомври 2020 г. начално/въвеждащо обучение на персонала на Възстановителния център.

Лектор по встъпителната тема- нормативна база за работа с деца- бе д-р Събина Събева – бивш директор на дирекциите „Държавна политика за закрила на детето“ и „Международно сътрудничество и програми“ в Държавна агенция за закрила на детето, с богат практически опит в разработването, предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства – консултативни и резидентни, участвала активно в разработването на методиките насоциални услуги – Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Приемна грижа. Д-р Събева запозна подробно екипа на центъра със Закона за закрила на детето, Наредба за критериите и стандартите за социалните услуги за деца, Доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги и представи своя презентация на Закона за социалните услуги, действащ от 1 юли 2020 година.

Екипът бе подробно запознат и със спецификите на онкохематологичните заболявания при деца от проф. Искра Христозова- педиатър и детски онкохематолог с над 45-годишен опит, със 185научни разработкив тази област с 65 цитирания на трудове и 60 представени на конгреси доклада. Обект на обсъжданията са както диагностиката и лечението на този тип заболявания при деца, така и последващата необходимост от рехабилитация и справянето с последствията от лечението.

Психологическите проблеми при деца с онкохематологични заболявания и техните родители бяха представени от Ивайла Георгиева, доктор,клиничен психолог в Клиниката по детска клинична хематология и онкология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“, член на Българската асоциация по клинична психология, Българското дружество по психосоматична медицина, вписана в публичния регистър на практикуващите психолози, пълноправен член на Българската асоциация по психоонкология и нейн председател от 2017 до 2019 година. Екипът на центъра бе запознат подробно с изграждането на представите за заболяването у малките пациенти и техните близки, промените във взаимоотношенията между децата и родителите, механизмите за справяне с трудностите по време на лечението и процеса на възстановяване.

Работата във формирания екип на Възстановителния център бе обсъждана с Надежда Милева – хоноруван преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, сертифициран позитивен психолог, базисен треньор по позитивна психотерапия. Представени и дискутирани бяха следните теми : Екип – определение; Разлика между екип и група; Формиране на екип и работа в екип; Фази, роли, управление на екип.

Като водещ експерт г-жа Милева представи и разработените за целите на дейността на Възстановителния център Стратегия, Методология и програми за работа с деца с онкохематологични заболявания. Методологията съдържа основните насоки при изграждане и функциониране на предоставяната услуга – описание на спецификата, целевите групи, административния механизъм за приемане на потребителите на услугата, работните методи, необходимата документация, материална база и прочие ресурси. Акцент в обучениетобяха и програмите за работа със самите деца, с тинейджърите, с цялото семейство и с братята и сестрите на деца с онкохематологични заболявания.

Освен поканените специалисти активен участник в обучението бяха и членовете на новосформирания екип служители на Възстановителния център. Спецификатана предоставяната услуга и характеристиката на основните потребители на услугата изисква и задължава всички служители на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания както с обстойно и прецизно познаване на изпълняваните дейности, така и с непрестанно обогатяване на придобитите знания и опит, в това число и чрез предстоящите надграждащи обучения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).