На 06.08.2020г., в Народно читалище „Иван Вазов-1947” гр. Костинброд, се проведе пресконференция за представяне на целите, основните дейности и очакваните резултати на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Проектът бе представен с презентация от неговия ръководител – г-жа Лора Емануилова- директор на дирекция “ТТО и ОМП” в общинска администрация-Костинброд.
Основната му цел е да подпомогне децата с онкохематологични заболявания и техните семейства, да преодолеят стреса от продължително и тежко лечение и да насърчат успешната им социална реинтеграция. Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности:

  • Проучване на добрите практики, прилагани в такива центрове в държавите – донори и други страни-членки на ЕС;
    Разработване на методология за предоставяне на услуги в центъра в съответствие с регулаторната рамка за предоставяне на социални услуги.
  • Разработване на нови програми за работа с различни групи потребители на услугата въз основа на проучените най-добри практики и в съответствие с приетата методика. Ще бъдат създадени подходящи програми, както за психологическа, така и за социална рехабилитация на децата и техните родители. Терапевтичните занимания ще бъдат насочени към обогатяване на личността на детето, активиране на творческия му потенциал и създаване на емоционален комфорт. Работата с другите деца в семейството ще бъде насочена към преодоляване на често скритите емоции и чувства по време на тежкото и продължително заболяване или загуба на брат или сестра.
  • Работата с родители и роднини на деца с онкологично заболяване ще се фокусира предимно върху преодоляване на свръхзагрижеността към детето, появила се по време на лечението и към възстановяване на нормалния ритъм в живота на семейството. Помощ за родители, загубили детето си в битката със заболяването ще се предоставя чрез индивидуални групи за консултации и подкрепа в среда, различна от дома.

Подготовка на отлично обучени и мотивирани професионалисти, предоставящи услугата.

Услугите, които ще се предоставят в Центъра са безплатни за децата и техните семейства.

Центърът е единствен в България, трети в Европа, след Норвегия и Италия и един от осемте подобни центъра в света.

Срещата бе моделирана от г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд. Сред говорителите на събитието бяха и кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, г-жа Цветана Герджикова – директор дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и ръководител на програмния оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, г-жа Маргарита Борисова – Председател на сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ – изпълнител на проекта.

Г-н Трайко Младенов благодари на всички ангажирани с проекта и неговото изпълнение, на г-жа Цветана Герджикова и екипът й, на общинските съветници, на местните и държавни институции за оказаната подкрепа. Той отбеляза, че: „Посоката е една. Да започне да се реализира тази така важна за общността, за обществото, за България и Балканите услуга.“ Кметът заяви, че към днешна дата е положен и първият слой асфалт, финансиран от държавата, чрез получено ПМС за изграждането на път до възтановителния център в землището на село Опицвет.

Г-жа Цветана Герджикова отговори на въпросите на журналисти, като подчерта:

„Съществуването на този център е важно не само за общината, той ще бъде от национално значение, което още веднъж ще издигне имиджа на общината като модерна и мислеща много по-широко от местните нужди и потребности.“

Проектът е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата му стойност е 1 223 982,67 лв. и ще се реализира за период от 24 месеца. Бенефициент е Община Костинброд.

След пресконференцията бе посетен и новоизграждащият се Център за деца с онкохематологични заболявания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).