Подписване на договор

Община Костинброд подписа договор за предоставяне на услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания- дейност по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021, изпълняван по договор за БФП № BGLD-1.004-0001-С01.

Подписването на договора между община Костинброд в лицето на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд и – г-жа Маргарита Борисова и г-жа Петя Александрова – председател и заместник-председател на УС на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“- избран изпълнител от трима кандидати, участвали в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания “, се осъществи на 28 юли 2020.

Услугата “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, ще обезпечи изпълнението на поддейности от финансирания проект:
1. Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания, включително рак;
2. Изготвяне на стратегия, методология и програми за предоставяне на услугата “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания”;
3. Предоставяне на услугата, чрез сформиране на екип за организация, координиране и предоставяне на услугата и прилагане на разработените по проекта методология и програми за работа с деца и младежи с онкохематологични заболявания и с техните семейства.
С изпълнение на Услугата, се осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, благоприятстваща за подобряването на психо-социалния статус на децата и техните семейства, в обхвата на проекта, детайлно представени в поканата и спецификациите към нея.

Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Подписан е договор между Министерство на образованието и науката и Община Костинброд на стойност 1 223 983 лева за изпълнение на проекта – цялостно функциониране на центъра за деца и младежи с онкохематологични заболявания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).