КОНТАКТИ

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания
Адрес: с. Опицвет, община Костинброд, вилна зона „Бистрица“, кв. 5А
Имейл: center.decaohz@gmail.com, ohz_deca@abv.bg
Тел.: +359 894 487 294; +359 894 487 293
Лица за контакт: Маргарита Къналиева – Борисова и Петя Александрова

Община Костинброд
Адрес: град Костинброд, ул. “Охрид” № 1, ПК 2230
Имейл: kostinbrod.bg@gmail.com
Тел.: +359 721 68 701
Факс: +359 721 68 777
Лица за контакт:
Ивона Свиленова – Ръководител – +359 721 68 786;
Таня Кирилова – Иванова – Координатор – +359 721 68 710;
Николай Георгиев – Счетоводител – +359 721 68 781;
Тереза Власайкова – Технически сътрудник – +359 721 68 710;